Sie sind hier: Angebote / Migration / Integration / Türk

Ansprechpartner Contact

Isolde Gomberg

Tel. / Phone

(0271) 78 110

isolde.gomberg@drk-dreisbe.de

Yeni göçmenler için olanaklar?m?z:

Foto: Ein kleiner Junge mit bandagiertem Arm.

 


  • sosyal bak?m / sorun ve problemlerde yard?m
 

 

  • Göçmenler için dil kurslar? (Almanca temel dil kurslar?na ait bilgiler)

 

 

  • Kad?nlar için kurslar:


Avrupa d??? ülkelerden gelenler icin, almanca temel dil kurslar?ndan hariç, farkl? konulu kurslar: Almanya’da ya?am / Gündelik hayat / Almanca e?itim sistemi / Aile Güçlendirilmesi / Sa?l?k)


 

 

Göçmen çocuklar için ev ödevi Yard?m?
Dan??man?n?z:

Bayan Isolde Gomberg, Tel: 0271 – 78 110