Farsi / فارسیFarsi / فارسی

Sie befinden sich hier:

  1. Refugees
  2. Farsi / فارسی

فارسی

Ansprechpartner
Contact

Frau
Isolde Gomberg

Tel: +49 271 319 219 89
isolde.gomberg@drk-dreisbe.de

  • حمایت اجتماعی / کمک در صورت سوالات یا مشکلات
  • دوره های زبان برای مهاجران (یادگیری دانش پایه زبان آلمانی)
    • دوشنبه تا جمعه ، ساعت 10:00 صبح - 12:00 بعد از ظهر.
  • دوره ها فقط برای خانمها
    • از کشورهای غیر اروپایی ، با چندین موضوع اصلی علاوه بر یادگیری دانش پایه زبان آلمانی: زندگی در آلمان ، زندگی روزمره ، سیستم آموزش در آلمان ، تقویت خانواده ، سلامتی)
  • کمک به کارهای خانه برای کودکان مهاجر